📢 หัวข้อเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง และนักเรียนทั่วไป

ข้อกำหนดการจัดทำเว็บไซต์ (บังคับ)

ระยะเวลาการจัดทำ

1 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้ารับการอบรมวันสุดท้าย)

เงื่อนไขการพิจารณารางวัลระดับศูนย์

60% คะแนนจากคณะกรรมการผู้ตรวจผลงาน

40% คะแนนจากการโหวตและ Engagement

รางวัลระดับศูนย์

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท 🥇 และรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งระดับประเทศ

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท  🥈

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท  🥉